Curtea Domnească

curtea domneascaCurtea Domnească din Piatra Neamț este un ansamblu de monumente istorice aflat în centrul municipiului Piatra Neamț.
Biserica ridicată între 1497-1498, inițial ca paraclis al fostei Curți Domnești, reprezintă unul din cele mai reușite monumente moldovenești. Are plan dreptunghiular, cu abside laterale bine mascate de rezalituri, fațadele impresionează prin decorația originară în ceramică policromă, iar ancadramentele vădesc influența goticului.

Ansamblul este format din următoarele monumente:

- Biserica domnească "Nașterea Sf. Ioan Botezătorul"
- Ruine beci, azi muzeu
- Turn clopotniță
- Ruine zid de incintă
- Muzeul Curții Domnești


Print